วิชา ศิลปะ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่องดนตรีสากล จำนวน 15 ข้อ
โดย อ. .. โรงเรียน...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เครื่องดนตรีใดเป็นเครื่องดนตรีสากล?
   ซออู้
   ระนาด
   ทรัมเป็ต
   ฉิ่ง

ข้อที่ 2)
เสียงชาร์ป#ทำให้เสียงตัวโน้ตเป็นอย่างไร
   ต่ำลงครึ่งเสียง
   เพิ่มครึ่งเสียง
   คงที่
   เสียงสั่นขึ้น

ข้อที่ 3)
ตัวโน้ตมีกี่เสียง
   6
   7
   8
   9

ข้อที่ 4)
คลาริเน็ท เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด?
   เครื่องตี
   เครื่องเป่าทองเหลือง
   เครื่องเป่าลมไม้
   เครื่องสาย

ข้อที่ 5)
สแนร์ เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด
   เครื่องตี
   เครื่องเป่าทองเหลือง
   เครื่องเป่าลมไม้
   เครื่องสาย

ข้อที่ 6)
บาริโทน เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด
   เครื่องตี
   เครื่องเป่าทองเหลือง
   เครื่องเป่าลมไม้
   เครื่องสาย

ข้อที่ 7)
แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด
   เครื่องตี
   เครื่องเป่าทองเหลือง
   เครื่องเป่าลมไม้
   เครื่องสาย

ข้อที่ 8)
เชลโลเป็นเครื่องดนตรี ชนิดใด
   เครื่องตี
   เครื่องเป่าทองเหลือง
   เครื่องเป่าลมไม้
   เครื่องสาย

ข้อที่ 9)
ตัวกลม๐มีกี่จังหวะ
   4
   2
   1
   1/2

ข้อที่ 10)
ตัวขาวมีกี่จังหวะ
   4
   2
   1
   1/2

ข้อที่ 11)
ตัวดำมีกี่จังหวะ
   4
   2
   1
   1/2

ข้อที่ 12)
ตัวเขบ็ต 1 ชั้นมี่กีจังหวะ
   4
   2
   1
   1/2

ข้อที่ 13)
โน้ต 1 ห้อง บรรจุตัวโน้ตได้กี่จังหวะ
   4
   5
   10
   8

ข้อที่ 14)
วงโยธวาทิต ใช้ในงานอะไรมากที่สุด
   เดินพาเหรด
   แข่ง Display
   บรรเลง
   เต้นกังนัมสไตล์

ข้อที่ 15)
วงโยธวาทิต อันดับ1ของโลก คือ
   วงสุรนารี
   วง Bluedevil
   วง Band casio
   วงสุรศักดิ์มนตรี