Untitled-1
คุณพ่อ เปียโน

ข้อมูลโรงเรียน

arrow_06 

ประวัติโรงเรียน

arrow_06 

สัญลักษณ์โรงเรียน

arrow_06 

สีประจำโรงเรียน

arrow_06 

เพลงประจำโรงเรียน

arrow_06 

โครงสร้างการบริหารงาน

arrow_06 

ผู้บริหารและคณะครู

arrow_06 

เป้าหมาย

arrow_06 

คติพจน์ คำขวัญ

arrow_06 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

arrow_06 

ปรัชญาโรงเรียน

arrow_06 

เครื่องแบบนักเรียน

arrow_06 

แผนที่โรงเรียน

nee

arrow_22 

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558 newicons

arrow_22 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมnewicons

arrow_22 

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

arrow_22 

 

arrow_22 

 

รูป

ฝ่ายและหน่วยงาน

 

ฝ่ายปฐมวัย

 

ฝ่ายจิตตาภิบาล

 

ฝ่ายวิชาการ

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

ฝ่ายบริการ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วันสถาปนา ลูกเสือ

วันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ครบ 70 ปี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

arrow_70 

กลุ่มสาระภาษาไทย

arrow_70 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

arrow_70 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

arrow_70 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

arrow_70 

กลุ่มสาระสุขศึกษา

arrow_70 

กลุ่มสาระศิลปะ

arrow_70 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

arrow_70 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

วันสุนทรภู วันไหว้ครู

วันสุนทรภู่

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครอง พระป่ากองทุน

ประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2558

ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษา

ปฎิทินเดือนกรกฎาคม

16

กิจกรรมธรรมะสู่สถานศึกษา
เวลา 09.30-10.30 น.

22

กิจกรรมนมยูเอสที ป.1-ป.3

24

โรงพยาบาลเสนา ฉีดวัคซีนโรคหัด
อนุบาล-ป.1

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
นักเรียนหญิง ป.5

 

วัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก
ชั้น ป.6

27

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

28

ถวายเทียนพรรษา

29

วันภาษาไทยแห่งชาติ

เว็บไซต์ทางการศึกษา

edba

testonline

โรงเรียนในเครือเขต 6

arrow_77 

โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

arrow_77 

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

arrow_77 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

arrow_77 

โรงเรียนไตรราชวิทยา

arrow_77 

โรงเรียนแสงทองวิทยา

arrow_77 

โรงเรียนแม่พระประจักษ์

facebook twitter
amue