Untitled-1
คุณพ่อ

ข้อมูลโรงเรียน

arrow_06 

ประวัติโรงเรียน

arrow_06 

สัญลักษณ์โรงเรียน

arrow_06 

สีประจำโรงเรียน

arrow_06 

เพลงประจำโรงเรียน

arrow_06 

โครงสร้างการบริหารงาน

arrow_06 

ผู้บริหารและคณะครู

arrow_06 

เป้าหมาย

arrow_06 

คติพจน์ คำขวัญ

arrow_06 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

arrow_06 

ปรัชญาโรงเรียน

arrow_06 

เครื่องแบบนักเรียน

arrow_06 

แผนที่โรงเรียน

ฝ่ายและหน่วยงาน

 

ฝ่ายปฐมวัย

 

ฝ่ายจิตตาภิบาล

 

ฝ่ายวิชาการ

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

ฝ่ายบริการ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

arrow_70 

กลุ่มสาระภาษาไทย

arrow_70 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

arrow_70 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

arrow_70 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

arrow_70 

กลุ่มสาระสุขศึกษา

arrow_70 

กลุ่มสาระศิลปะ

arrow_70 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

arrow_70 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รับสมัคร เว็บ
งานรบสัมพันธ์เว็บ

ปฎิทินเดือนมกราคม

20

ประชุมผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปฐมวัย ที่ฝ่ายการศึกษา

21-23

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557

27

ประชุมฝ่ายบริหาร

28

ประชุมกรรมการสอบ O-NET

29

ประชุมครูทุกท่าน

31-1

สอบ O-NET ป.6 และ ม.3

testonline

เว็บไซต์ทางการศึกษา

edba

โรงเรียนในเครือเขต 6

arrow_77 

โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

arrow_77 

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

arrow_77 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

arrow_77 

โรงเรียนไตรราชวิทยา

arrow_77 

โรงเรียนแสงทองวิทยา

arrow_77 

โรงเรียนแม่พระประจักษ์

nee

arrow_22 

ประวัติวันลอยกระทงnewicons

arrow_22 

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

arrow_22 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

arrow_22 

ประวัติความเป็นมา “วันต่อต้านยาเสพติด ” 26 มิถุนายน

arrow_22 

วันไหว้ครู  ประวัติวันไหว้ครู

รูป
facebook twitter
mother

วันแม่แห่งชาติ 2557

4474

แห่เทียนพรรษา

254

ซ่อมนาโดยวิธีโยนข้าว

7798

จับรางวัลทายผลฟุตบอลโลก 2014

2365

วันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
9 กรกฎาคม 2557

2214

พิธีสวนสนาม ราชสดุดี ร.6

amue