**** ยินต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ****

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
      ประวัติโรงเรียน
      โครงสร้างการบริหารงาน
      ปรัชญา/วิสัยทัศน์
      อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
      คำขวัญ/คติพจน์
      สี ประจำโรงเรียน
      ตรา ประจำโรงเรียน
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร-ครู
      ผู้บริหารโรงเรียน
      ผู้ช่วยผู้บริหาร
      อนุบาลปีที่ 1
      อนุบาลปีที่ 2
      อนุบาลปีที่ 3
      ประถมศึกษาปีที่ 1
      ประถมศึกษาปีที่ 2
      ประถมศึกษาปีที่ 3
      ประถมศึกษาปีที่ 4
      ประถมศึกษาปีที่ 5
      ประถมศึกษาปีที่ 6
      มัธยมศึกษาปีที่ 1
      มัธยมศึกษาปีที่ 2
      มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระบบสารสนเทศ
      สถิตินักเรียน
      บุคคลากร
      ผลการเรียน
      ค้นหาหนังสือห้องสมุด
      แจ้งผลการเรียน ติด ร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในปีนี้ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น โดยคุณพ่อบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นิมนต์พระครูวัชรสุวรรณกรณ เจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมในพิธีหล่อเทียน และเทศนาในหัวข้อวันเข้าพรรษา ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้รับฟัง หลังจากนั้นได้ทำพิธีหล่อเทียน พร้อมกับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำเทียนพรรษาไปถวาย 3 วัด คือวัดบางปลาหมอ วัดสีกุก วัดกระโดงทอง เพื่อให้เกิดอานิสงส์ และสิริมงคลแก่นักเรียนทุกๆ คนในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ครบรอบ 74 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ กับ 3 กิจกรรมดีๆ กิจกรรมทำบุญโรงเรียน กิจกรรมมุทิตาจิต กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ และความบันเทิงกับวงลูกทุ่งโรงเรียน ร.บ.ที่ชนะเลิศการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และระดับประเทศ สร้างความสุขความประทับใจให้ครูเก่า ครูปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พวกเราจะส่งต่อสิ่งดีๆ จากรุ่นสู่รุ่น และให้สถาบันแห่งนี้อยู่ด้วยความมั่นคง สถาพรสืบไป คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 

ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู ผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคารสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณครูรับรางวัลดังต่อไปนี้ คุณครูเกษร กฤษเพ็ชร รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คุณครูอรอนงค์ ฤทธินัย คุณครูนัยนิตย์ บุญช่วย คุณครูสมถวิล ขุนวงษ์ รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 คุณครูมัณฑนา ทิวไผ่งาม รับรางวัล นักเรียนสอบ O-NET ป.6 เต็ม 100 คะแนน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ได้จัด พิธีไหว้ครู โดยในปีการศึกษานี้ คณะกรรมมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และรับขวัญนักเรียนใหม่ และได้เชิญผู้นำศาสนาอิสลามท่านนวาส ไกรพันธุ์ ผู้นำศาสนาพุทธท่านพระครูวัชรสุวรรณกรเจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง ได้ให้โอวาทในโอกาสวันไหว้ครู คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

วารสาร ร.บ.สัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
สวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.10
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

วีดีโอ
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันปราชญ์แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันปราชญ์แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
วันที่ 5 ธันวาคม 2558
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เดิน-วิ่ง ราษฎร์บำรุงศิลป์ มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เส้นทางวิ่งราษฎร์บำรุงศิลป์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
ราษฎร์บำรุงศิลป์มินิ-ฮาล์ม มาราธอน ครั้งที่ 3 Pre running
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
พิธีสวดมนต์ 3 ศาสนา น้อมเกล้าถวายความอาลัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
คริสต์มาส 2016
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
จัดทำโบว์ไว้ทุกข์โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยฯ มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 3 อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
สัมภาษณ์คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เกี่ยวกับโครงการ SMART YOUNG FARMERS
บทสัมภาษณ์คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องการทำโครงการ SMART YOUNG FARMERS ร่วมกับฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

 

ผู้บริหาร

บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562