**** ยินต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ****

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
      ประวัติโรงเรียน
      โครงสร้างการบริหารงาน
      ปรัชญา/วิสัยทัศน์
      อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
      คำขวัญ/คติพจน์
      สี ประจำโรงเรียน
      ตรา ประจำโรงเรียน
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร-ครู
      ผู้บริหารโรงเรียน
      ผู้ช่วยผู้บริหาร
      อนุบาลปีที่ 1
      อนุบาลปีที่ 2
      อนุบาลปีที่ 3
      ประถมศึกษาปีที่ 1
      ประถมศึกษาปีที่ 2
      ประถมศึกษาปีที่ 3
      ประถมศึกษาปีที่ 4
      ประถมศึกษาปีที่ 5
      ประถมศึกษาปีที่ 6
      มัธยมศึกษาปีที่ 1
      มัธยมศึกษาปีที่ 2
      มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระบบสารสนเทศ
      สถิตินักเรียน
      บุคคลากร
      ผลการเรียน
      ค้นหาหนังสือห้องสมุด
      แจ้งผลการเรียน ติด ร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโครงการจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.สมจิจร ศิริเสนา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และมีพิธีถวายพระพรสามศาสนาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดมีผู้นำทั้งสามศาสนา คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ สาธุคุณสมศักดิ์ แสงโพยม ท่านนวาส ไกรพันธุ์ พระครูวัชรสุวรรณากร ร่วมประกอบพิธี ตามด้วยพิธีลงนามถวายพระพร การแสดงเทิดเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีเทิดเกีรติพระคุณแม่ เด็กหญิงกัญรัตน์ เกิดนิมิตร กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงสุภาพร ไชยมงคล กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เด็กชายปิติพักตร์ คามีศักดิ์ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย และการขับร้องเพลงพระคุณแม่โดยเด็กหญิงชัญญ์จนัช ทรงงาม การแสดงอิเล็กโทนประการร้องเพลงประสานเสียง จินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 กิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณแม่ที่มาร่วมงานทุกท่าน จำนวนกว่า 450 ท่าน สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ขอขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมในงานวันนี้

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ได้ประกอบพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีกรรมทางศาสนา 3 ศาสนา ถวายพระพรทางศาสนาคริสต์ วจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อสุนัย สุขชัย ถวายพระพรทางศาสนาอิสลาม โดย ท่านนะวาท ไกรพันธ์ุ ถวายพระพรทางศาสนาพุทธ โดยพระครูวัชรสุวรรณากร พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยท่านเกริกฤทธิ์ พ่วงสมจิตร เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกับจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรในโอกาสนี้ด้วย คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

ในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมกับนักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในปีนี้ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น โดยคุณพ่อบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นิมนต์พระครูวัชรสุวรรณกรณ เจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมในพิธีหล่อเทียน และเทศนาในหัวข้อวันเข้าพรรษา ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้รับฟัง หลังจากนั้นได้ทำพิธีหล่อเทียน พร้อมกับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำเทียนพรรษาไปถวาย 3 วัด คือวัดบางปลาหมอ วัดสีกุก วัดกระโดงทอง เพื่อให้เกิดอานิสงส์ และสิริมงคลแก่นักเรียนทุกๆ คนในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ครบรอบ 74 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ กับ 3 กิจกรรมดีๆ กิจกรรมทำบุญโรงเรียน กิจกรรมมุทิตาจิต กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ และความบันเทิงกับวงลูกทุ่งโรงเรียน ร.บ.ที่ชนะเลิศการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และระดับประเทศ สร้างความสุขความประทับใจให้ครูเก่า ครูปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พวกเราจะส่งต่อสิ่งดีๆ จากรุ่นสู่รุ่น และให้สถาบันแห่งนี้อยู่ด้วยความมั่นคง สถาพรสืบไป คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 

ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู ผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคารสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณครูรับรางวัลดังต่อไปนี้ คุณครูเกษร กฤษเพ็ชร รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คุณครูอรอนงค์ ฤทธินัย คุณครูนัยนิตย์ บุญช่วย คุณครูสมถวิล ขุนวงษ์ รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 คุณครูมัณฑนา ทิวไผ่งาม รับรางวัล นักเรียนสอบ O-NET ป.6 เต็ม 100 คะแนน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ได้จัด พิธีไหว้ครู โดยในปีการศึกษานี้ คณะกรรมมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และรับขวัญนักเรียนใหม่ และได้เชิญผู้นำศาสนาอิสลามท่านนวาส ไกรพันธุ์ ผู้นำศาสนาพุทธท่านพระครูวัชรสุวรรณกรเจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง ได้ให้โอวาทในโอกาสวันไหว้ครู คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

วารสาร ร.บ.สัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
สวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.10
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

วีดีโอ
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันปราชญ์แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันปราชญ์แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
วันที่ 5 ธันวาคม 2558
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เดิน-วิ่ง ราษฎร์บำรุงศิลป์ มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เส้นทางวิ่งราษฎร์บำรุงศิลป์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
ราษฎร์บำรุงศิลป์มินิ-ฮาล์ม มาราธอน ครั้งที่ 3 Pre running
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
พิธีสวดมนต์ 3 ศาสนา น้อมเกล้าถวายความอาลัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
คริสต์มาส 2016
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
จัดทำโบว์ไว้ทุกข์โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยฯ มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 3 อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
สัมภาษณ์คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เกี่ยวกับโครงการ SMART YOUNG FARMERS
บทสัมภาษณ์คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องการทำโครงการ SMART YOUNG FARMERS ร่วมกับฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

 

ผู้บริหาร

บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562